Vestimenta
Ceremonials (1969-1973)
Honeymoon Project (1986-1992)
Situació Color (1976)