Ceremonial
Ceremonials (1969-1973)
Fest Für Leda (1977)
Situació Color (1976)
Peccata Mundi (2019)
Movable Feast (1974)
Santa Eulalia 175.° (2018)
Falla Aquàtica (1992)
Banquet Dels Gegants (1998)
Oda A La Papa (2008)