Acción
Miralda - Selz. Traiteurs Coloristes (1967-1973)
The Seattle Banquet (1973)
Thanksgiving. The Animals´ Banquet (1981)
Falla Aquàtica (1992)
Grandma´s Recipes (1998)
Banquet Dels Gegants (1998)
Meeting Point (2001)
La Formigonera Del Poblenou (2022)
Altar Ego (2012)